Le altre poesie in gara

Mêlditte vizie!” di Spadavecchia Corrado

Decéeve u nònne ca la segarétte
è nê zochen’e puttên’a mêldètte!
M’avàit’a scusà pe chère ca sò scritte!
Mê chèsse decéeve, stritte stritte!
Me decéeve: “Êngòere nén la spicce!?!
Nén vàite! Àune stàute e l’alte appicce!
Ênghe ci sì giòvene e forte,
cchère te portene a lê mórte!”.
Àie, doppe ca me facéeve nê grattàte,
respennéeve tutte ngazzàte:
“U nònne, a segnerì te pròet’e te
dòele,
propie segnerì me vìene a fà la scòele?
Segnerì, ca te femìeve trè pacchìette a
la dàie!
Ca pu fàume, a la nónne mó la facìeve
meràie!
Segnerì, ca cu delòere mbìette,
tise tàise ind’ò lìette,
ò mìedeche nge sì ditte:
“Nén ròmbe u cazze e stàtte citte!”.
Ci u dàisce àune ca nén ha mê femête,
u stòeche a sendàie sòete e
acceppenête.
Mê la chênzòene de segnerì è stenête,
vàite ci la chênge chèss’a senête!”.
Idde respennéeve: “La vu capàie
ca mbégge sò propie àie
ca te pózze dàisce u fatte còeme vê,
preccè passe sòep’a la salàut’e mè!”.
Mê àie a sendàie né u stêeve,
de chère ca decéeve me ne frechêeve.
È ovéere ca ci nén vu capàie,
nén stê mêngh’a sendàie!
E óesce sò arrevàte ò punde,
me ne stòeche a rénne cunde,
ca l’avéeve da dà rasciòene.
L’avéeve da mbarà la leziòene.
Stòene dàie ca m’alze che nê tòsse…
la facce me devénde tòtt’a ròsse!
L’arie me sénde mêngà,
nén arrièsche a resperà.
Nê volte ca me repigghie,
me véene nu aggìgghie:
“De femê l’ha da speccià!
La segarétte l’ha da scettà!”.
Mê la puttêne me mètte ndéndaziòene
e àie nge casche còem’a nu cetròene.
Còeme se vènge chèss’a partàite,
êngòere mó, nén la sò capàite!
Decévene bùene le vìecchie de nê volte
e nòene che paròele a quatt’e nu solte:
“U VIZIE DE NETÀURE,
FINGH’A LÊ MÓRTE DÀURE!”

 

Le vicchie andeche nan se sbaglievene me’” di Labombarda Antonio

U so sembe sapeute
ca u proverbie nan se sbaglie mè.
Specie a le timbe de preme,
ce qualche cause velive assodè,
a le crestiene anziene
aviva scè ad ademannè.
Cause de belle o de brutte,
lore te sapevene desce tutte.
E peure ce alla chiise nan scevene mè
u te deum tu sapevene candè.
E nan staive abbesugne
de la zinghere pe andevenè.
Na dè de tand’anne fe’
nu dubbie me velaive levè.
Velaive sapà qualche cause
ca reguardaive u mère
e sapaive ca le chiù esperte
ievene le vicchie marenère.
Na matèna subete,passe passe, me ne
scibbeche drète a purte.
M’affermibbeche a parlè che
Martenucce u marenere,
jidde seine ca ne capesciaive de mère !
Avaive fatte u pescataure pe tutte la
vète
e ne sapaive de cotte e de creute.
‘Nge ademannibbeche:
”Martenù, stasaire a va assè la
lambère?
“Sacceche ca segnerì te ne ‘ndinde de
mère”.
M’acchiemendè e me respennè:
“Ce vù, ca nan u sacce?
Da giovene ne so pecchiete
d’acqua marene ‘mbacce.
“Iè benazza morte
e u mère a sceute sotte.
Ce mette u vinde forte de maestrèle,
nan potene assè le lambère.
E po’, vè?
ve aggerenne na matizze
e sperieme ca doppe u timbe
s’addrizze.
Manghe ferneme de parlè
ca da jinde a mère se vedaive se lambè.
“Né, u vète!
CE LAMBE SCAMBE,
CE ‘NDRONE CHIOVE”.
Quanda saggezze
staive jinde a chidde parole!
Però te sapevene deisce u timbe
anghe chidde de fore.
Da nu anne o u alte,
te sapevene desce
ce l’annete iave bone o brutte
e ce l’arue pertevene frutte.
Iosce de crestiene de na volte
ne stonne picche
e tanda cause nan s’anne tramandate
da attène a figghie.
Iè, a tutte chisse provirbie
nan ge penzaive
percè a chidde timbe iave uagnaune:
Però iosce ca so granne, attene e
nonne,
che tande d’orgoglie,
’nge le vogghie racchendè a nepoteme
ca iè peccenonne.
Le vicchie andeche avevene rasciaune,
nan se sbaglievene mè
e da la vocca lore petive sapà la veretè.

 

“U prisce de le naive” di Schino Rita

Cingue Anne fe’ a Scevenazze
faceje ne picche de naive,
me scibeche a colche cu penzire
ca Ia deje appirse avaive fe arrete,
e m’allezibeche cu stesse penzire
e nu predete.
lapreche le persiene e vesche tutte
bianche,
palazze, macchene, e gradene,
na se vedevene manghe le chianghe.
U prisce fo asseje asseje,
vogghie inde o uarmadie
e acchemmenzeche
add’arrecete,
miche nevecaisce tutte l’anne,
e le robbe de Ia naive,
stevene dreta dreta.
Allore! Maglie de sotte inde a le
metande,
che le mezze leune saupe a le fianghe,
caizamaglie fine alle scenocchiere,
ca cu fridde po te scrocchiene.
Maglia termeche, mo se ieuse,
ca appene te Ia mitte s’appicce pure la
leusce.
U pandalone paraive d’amiande,
che trecinde palte n’nande.
Numere, scritte, sigle,
e poje ve t’arrecurde adoje so
puste le fazuitte.
Stogghie pronde.
Tenghe tutte.
lesseche da chese
Ma n’ge vole na forze,
me sendeche accome o maghe de Oz.
lapreche Ia porte e chedde ca vesche
me feisce feje nu passe n’drete.
Deffore la naive tutte squagghiete.
N’aure pe vestimme,
nalt’aure pe spegghiamme.
Le nirve fine alla ceme de le capidde.
“E che cacchie, ie proprie overe,
u proverbie nan se sbaglie me
CA AQQUANDE A VA MANGEJE U
POVERIDDE
VEJE LA FELISCENE JNDE O PIATTE”.

 

“L’acqua ca nan ha fatt…” di Amoia Serafina

L’ACQUA CA NAN HA FATT,
IN GIEL STE’.
Quanda volt u so’ sendeut d deisc
alla bonanem de nononnn,
ma tanda timp fe’.
La prima volt fo’ acquan ie’ iave
spendated
ne’ singnorin
ma mang mnenn;
u fatt u teng nanz all’ucchie
mang ci ha sicciss iosche stess;
eppeur ha ma sce’
chieu di sessand’anne ndret.
Na dee capte’ ca dattaneme,
ca moo ste’ a cudd’alt munn,
litrense da fore,
tenaive na faccia asse afflitt e sconzolete
e nononn, ca vedaive alintene,
dicè o figgh ca nce velaive bene :
uagna’ perce’ tin chedda faccia
desolete?
Mamma ma – ge rispennè –
a Pappalette so sceute
e l’arue de l’auee hanne secchete,
ci na chiove ha ma perde l’annete.
Figgh me – ge dece’ – nan te pigghe’
velen
ada’ veda’ ca ha va chiove iacqua a
sifunne
ca ha da fe’ chiu’ iuggh du uann passet .
Vet figgh me ca
L’ACQUA CA NAN HA FATT
IN GIEL STE’.
Ci iave bed chedda nonna ma
semp a de’ coragge
a tutti chid ca ge steven atturn.
Mu diciave anch a ma
quan iave angor criateur.
Quann me vedaive citta citta –
mno’ ce t’ha sicciss iosce alla scole ? –
ne la noo… aire me so’ mbarete
tre pagene du libr a memorie
e la maiestr na m’ha chiamete
a deisc la storie – .
Mnoo – me rispennaive –
na te pigghè velene
tinete pronde , ca cre ta va chiame’.
L’ACQUA CA NAN HA FATT
INGIEL STE’.
So tand le volte ca la nonna ma
gi’appezzecaive cus proverbie
ma sciave sempre a congirt a tutt le
cassieun.
Fo’ adacchese’ ca la nonn
senza sapa’ lesce e screve
m’ha mbarete a vedà u bicchire mizz
chiene
perce’ a forza a forza
le cause bone hanna a vene’.
Ie’ propri overe:
“ I proverbi sono la saggezza dei popoli”
Donn le insegnamend
a ci l tenn a mende.

 

“Le vigne alla chiazz” di Piscitelli Luigi

Stamatène Martina, la figghja me
grànne,
sciav’acchian nu sciùche
de quann iàve peccinònne.
Jè nan ve digh le lìtre ca sa fatt de
chiànde,
ca lo sa mannète scappène alla nònne.
Ma ciàt vol acchiànne chèsse
stamatène…
sa descetète accàume a na pazz.
Ve trevènne stu sciùche
de tand’anne apprème,
ca s’arrecòrdene le vigne alla chiàzz.
Papà ma ciàit vù desce…
LE VIGNE ALLA CHIÀZZ ?
Addemànde Bianca,
la peccinònne delle figghje mè.
Sen mené…tand’anne fé a do ste la
chiàzz,
stevène tande de chìdde vigne
e àlvere d’auè!
Cùsse je nu vecchjé dètt
ca decème a Scevenazze,
de quann na càuse je proprie vecchié
assè.
Acchessì
Acchessì vecchjé cà prème do
nangestàve la chiazz…
ma tànde de cùdde terrène
e crestiène a fadeghè!
Miriam!!!
E nùdde ‘nge si imbarète alle menènne…
chissé so dett ca na se pòtene scordè.
La na sa sapè tutte…màscue e femméne,
jenze a tutte le famìgghje
se l’ann arrecherdè.
Ma vèu velete sapè
ciàit vol desce veramende?
Cà na volt la vita iave assè chiù tranguìll.
Tutte scèvene bell bell…cu u cor e la
mènd,
nàu mo cà scème fescènne
accàume all’anguille!
Ah…quànde velìsse ternè
alla vecchje Scevenazze,
àvàste ch’tùtte sti femmène appìrse a
mè!
A quànde s’arrecordévene
le vigne alla chiàzz…
avive a stè bell, assèule… accàume a nu
Rè!

 

“Belle de nonne” di Trafficante Aurelia

Belle de nonne, vu sentì,
iè overe, a la scole s’mparene
tante belle cause
percè nesciune nasce ‘mbarete,
e chiù cose se sapene
chiù te sinte assituete
A le timpe de papanonne
picche crestiene tenevene le scole
eppure la saggezze antiche
a tutte quante arreveve a guida
Ogne azione, ogne probleme
se resolveve cu nu ditte precise
ca venaive da tante esperienze
da attène a figghie trasmise decise
Accaume se facaive?
iè subete ditte:
nu proverbie te daive la dritte
E quante ne stavene!
pè ogne occasiaune
la rima perfette
te deve la … soluzione
Mamma maie ancore me le dìciaive
ed je redaive a la citazione
ma cù timpe sò capite
che iedde avaive rascione Nudde ié
tante capesce
de datte istruzione
come nu proverbie
vecchie edizione
Inze au proverbie
sté tante esperienze
ca chiene chiene
ha devenute scienze
Mo’ tutte ié internet e google…
prime nan ce steve abbesugne,
tu’ so’ ditte,
u’ proverbie ca calzeve a pomette
subete veneve a datte la dette E ci se le
pote scrdè le chiù frequente:
“MASTE NICOLE HIEVE VECCHIE E
MBAREVE ANCORE”
come a disce che nella vita
mè se fernesce d’mparè le cause.
“ATTACCHE U CIUCCE
ADDÒ VOLE U PATRONE”
saggezze de chidde de fore
che dì pe dì te devene consiglie
“L’ACQUA CA NAN HA FATTE
IN CILE STÈ”
Come a dice ca alla fine
se se aspettè
tutte ava arrevé
U PULPU SE COCE
INZE A L’ACQUA SUA STESSA”
ca vole disce ca ad aspetté
ca u crestiene se persuede da sé
“NA MAMME CAMPE CINTE FIGGHIE, MA
CINTE FIGGHIE
NAN CAMPENE NÀ MAMME”
Accaume me diciaive mamma mé
e accaume jé overe anche iosce pé mé
Ma, vù sapé la vereté?
Ù proverbie ca chiù m’ha remaste
inze o’ core
m’ù decie nu bel uagnone
cà me veneve apprisse
quande iemme…in fiore.
Je naun ù sapaive
ca nan c’era state occasione;
mamma maie ancore
nan me ù avaive cetete,
forse pé discrezione
“T’HAGGHIA MPARÉ
E T’HAGGHIA PERDE”
acchessì me decei stu corteggiatore
e ancora josce je m’ù arrecorde
e nan so secheure
ca sò capeite bel bel l’implicazione
N’ha passete de timpe da allore
se scappe e fusce ad ogni ora
ma po’, baste nu concorse de dialette
ca la memorie arrive con l’inspirazione
pé disce, nzime a l’amice mé:
“ié proprie ovère…
u’ proverbie nan se sbaglie mé”.

 

Potrebbero interessarti anche...